VI STÄRKER VÅRA KUNDERS VARUMÄRKE MED STRATEGISK PROFILREKLAM

”Stärkt säkerhetskultur gav kraftig minskning av olyckor på produktionsenheter.”

Under konceptet ”Safety First” arbetar Sandvik kontinuerligt för att minska antalet arbetsplatsolyckor. Affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) ville öka fokus på det interna säkerhetsarbetet på sina drygt 70 produktionsenheter globalt. Målsättning: 500 olycksfria dagar i följd.

Uppdrag
Att ta fram en produkt som symboliserar förbättring av säkerheten.

  • Tydlig koppling till medarbetarnas vardag.
  • En utmärkelse och bevis på framgång för hela enheten.
  • Något som medarbetare kan relatera till och känna sig stolta över.
  • Äga stort symbolvärde.

Lösning
En guldfärgad, riktig skyddshjälm.

Vi utvecklade idén med koppling till idrottsvärlden, där bästa prestationen belönas med guld. För att förstärka det symboliska och emotionella värdet adderade vi en transparent box som förpackning. Enheter som uppnår en olycksfri period av 500 dagar tilldelas Guldhjälmen. Den transparanta förpackningen fungerar som en värdehöjande display och är försedd med en förgylld skylt med enhetens namn och datumet som målet uppnåddes. Efter ytterligare 500 olycksfria dagar kompletteras displayen med en ny skylt.

Resultat
Guldhjälmen har skapat stor intern stolthet hos personalen och den placeras ofta i receptionen där alla kan se den. Den har hjälpt SMT att bygga en stark kultur kring ”Safety First” och bidragit till att hålla fokus. LTI (Lost Time Injury) har minskat kraftigt. I dagsläget har de flesta enheter nått en olycksfri period om minst 500 dagar. Guldhjälmen publicerades även på omslaget till Sandviks globala kundtidning.

Våra case